Showing all 11 results

Các thang thuốc bổ ngâm rượu của Y Tâm Đường giúp tăng cường sức khỏe được ứng dụng trên lâm sàng nhiều năm

Thuốc bổ ngâm rượu

Sâm Nhung Hải Mã thang

3.850.000đ

Thuốc bổ ngâm rượu

Thuốc ngâm rượu Phục Cốt Thang

550.000đ

Thuốc bổ ngâm rượu

Tắc kè ngâm rượu và làm thuốc

250.000đ
400.000đ

Thuốc bổ ngâm rượu

Thuốc Bổ Thận Tinh

400.000đ