Showing 1–27 of 33 results

Giảm giá!
1.100.000đ 1.000.000đ

Cá ngựa khô - Hải mã

Cá ngựa chúa

1.600.000đ
Giảm giá!
1.200.000đ 1.100.000đ
400.000đ
Giảm giá!

Nhân sâm Canada

Nhân Sâm Câu Kỷ Thang

500.000đ 380.000đ
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Thuốc bổ dưỡng sinh

Thuốc Bắc hầm gà

60.000đ 50.000đ
Giảm giá!

Thuốc bổ ngâm rượu

Thuốc Bổ Thận Tinh

400.000đ

Thuốc bổ ngâm rượu

Thuốc ngâm rượu Phục Cốt Thang

500.000đ
220.000đ
360.000đ

Thuốc bổ ngâm rượu

Sâm Nhung Hải Mã thang

3.850.000đ