Showing all 3 results

Nhóm sản phẩm gồm Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng và nuôi cấy trong điều kiện nhân tạo

-10%
1.500.000đ 1.350.000đ

Đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo Tây Tạng

1.200.000đ
-33%
300.000đ 200.000đ