Chuyên mục: Thuốc bổ ngâm rượu và rượu thuốc

Chuyên mục Thuốc bổ ngâm rượu và rượu thuốc tổng hợp các bài thuốc ngâm rượu quý như ba kích, đinh lăng, nhục dung thung… Ở đây chúng tôi hướng dẫn cho người đọc cách ngâm, cách dùng cũng như cách phân biệt chọn lựa nguyên liệu tốt nhất…